องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
ประกาศราคากลาง
ประกาศการตรวจรับพัสดุ
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา
รายงานงบการเงินเดือนตุลาคม 2560
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
ศูนย์ไอซีทีตำบลม่วงค่อม
เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day
      
กิจกรรม  Big  Cleaning  Day
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม  ร่วมกับ  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม
ประจำเดือน พฤศจิกายน  2560
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมร่วมทำกิจกรรม Big Cle...
  เขาหินกองคัพ ครั้งที่ 5
  โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ( อุท...
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ ...
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ...
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองตาคลี จ.นครสวรรค์
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอ...
  โครงการศึกษาเพื่อป้องกันและต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน...
  โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีกา...
  โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จ
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.