องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
ประกาศราคากลาง
ประกาศการตรวจรับพัสดุ
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา
รายงานงบการเงินเดือนตุลาคม 2560
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
ศูนย์ไอซีทีตำบลม่วงค่อม
เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
      
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรี...
  โครงการปฐมนิเทศระดับปฐมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูร...
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมจัดโครงการสืบสานประเพ...
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท...
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล จั...
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล จั...
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลม่วงค่อม รุ่นที่ 2
  โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
ตัวอย่างรายการ นักเดินทาง ตอน พาชมธนคารขยะ อบต.ม่ว
โครงการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของปร
แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จ