องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า [ 20 เม.ย. 2564 ]28
2 จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า (รถกระเช้าไฟฟ้า) ราคากลาง [ 22 มี.ค. 2564 ]37
3 จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า (รถกระเช้าไฟฟ้า) (ร่างขอบเขต) [ 22 มี.ค. 2564 ]36
4 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า (รถกระเช้าไฟฟ้า) (ประชาพิจารณ์) [ 22 มี.ค. 2564 ]35
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]28
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]91
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]261
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการ) [ 1 ต.ค. 2561 ]249
9 รายงานงบการเงินรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]266
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.ม่วงค่อม ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2561 [ 26 ธ.ค. 2560 ]301
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่องรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 มิ.ย. 2560 ]325
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่องรายชื่อผู้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 25 พ.ค. 2560 ]314
13 ประมูลจ้างวางท่อประปาส่วนภูมิภาคให้กับหมู่บ้านในเขตตำบลม่วงค่อม [ 28 เม.ย. 2560 ]319
14 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 5 ม.ค. 2559 ]323
15 แจ้งให้มาชำระภาษีโรงเรือน ประจำปี 2559 [ 4 ธ.ค. 2558 ]307
16 แจ้งให้มาเสียภาษีป้าย ประจำปี 2559 [ 4 ธ.ค. 2558 ]288
17 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 [ 27 พ.ย. 2558 ]349
18 รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละวิธี ประจำปี 2557 [ 26 พ.ย. 2558 ]324
19 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 [ 26 พ.ย. 2558 ]310
20 ประกาศราคากลาง [ 23 พ.ย. 2558 ]331
 
หน้า 1|2