องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]140
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการ) [ 1 ต.ค. 2561 ]133
3 รายงานงบการเงินรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]151
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.ม่วงค่อม ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2561 [ 26 ธ.ค. 2560 ]174
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่องรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 มิ.ย. 2560 ]190
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่องรายชื่อผู้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 25 พ.ค. 2560 ]177
7 ประมูลจ้างวางท่อประปาส่วนภูมิภาคให้กับหมู่บ้านในเขตตำบลม่วงค่อม [ 28 เม.ย. 2560 ]187
8 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 5 ม.ค. 2559 ]204
9 แจ้งให้มาชำระภาษีโรงเรือน ประจำปี 2559 [ 4 ธ.ค. 2558 ]175
10 แจ้งให้มาเสียภาษีป้าย ประจำปี 2559 [ 4 ธ.ค. 2558 ]170
11 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 [ 27 พ.ย. 2558 ]212
12 รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละวิธี ประจำปี 2557 [ 26 พ.ย. 2558 ]205
13 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 [ 26 พ.ย. 2558 ]197
14 ประกาศราคากลาง [ 23 พ.ย. 2558 ]204
15 แบบ ปร.4-ปร.5 [ 23 พ.ย. 2558 ]185
16 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา [ 6 ต.ค. 2558 ]176
17 แผนจัดซื้อ ปี 2559 (แบบ ผ.ด.1) [ 1 ต.ค. 2558 ]202
18 แผนจัดซื้อ ปี 2559 (แบ ผ.ด.2) [ 1 ต.ค. 2558 ]183
19 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]186
20 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]171
 
หน้า 1|2