องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ [ 26 ธ.ค. 2560 ]275
2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 26 ธ.ค. 2560 ]276
3 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 26 ธ.ค. 2560 ]265
4 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ออกสำรวจภาษีป้าย [ 26 ธ.ค. 2560 ]303
5 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 26 ธ.ค. 2560 ]266