องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
รายงานการคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงินรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]26
2 รายงานงบการเงินรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]31
3 รายงานงบการเงินประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]34
4 งบประมาณการเงิน เดือน กันยายน 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]26
5 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]128
6 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]137
7 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 5 ก.ค. 2561 ]145
8 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]122
9 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]131
10 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]130
11 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]143
12 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]147
13 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]153
14 รายงานงบการเงินรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]147
15 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 4 ธ.ค. 2560 ]139
16 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 4 ก.ย. 2560 ]151
17 งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]150
18 งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 4 ก.ค. 2560 ]151
19 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 2 มิ.ย. 2560 ]138
20 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2560 [ 4 พ.ค. 2560 ]154
 
หน้า 1|2