องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]11
2 ประกาศอบต.ม่วงค่อม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]3
3 ประกาศอบต.ม่วงค่อม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]9
4 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]7
5 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]236
6 แจ้งให้มาชำระเงินค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9/1 [ 2 ม.ค. 2562 ]214
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่อง การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]216
8 แจ้งให้มายื่นแบบ และชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]204
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 26 ธ.ค. 2560 ]271
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561- 2564 [ 26 ธ.ค. 2560 ]275
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่อนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2561 [ 26 ธ.ค. 2560 ]276
12 แจ้งให้มายื่นแบบ และชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2560 ]244
13 แจ้งให้มายื่นแบบเสียภาษีประจำปี 2560 [ 29 ธ.ค. 2559 ]278
14 แจ้งให้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559 [ 4 ธ.ค. 2558 ]281
15 แจ้งให้มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2559 [ 4 ธ.ค. 2558 ]273
16 แจ้งให้มาชำระภาษีป้ายประจำปี 2559 [ 4 ธ.ค. 2558 ]3
17 แจ้งให้มาชำระภาษีป้ายประจำปี 2559 [ 4 ธ.ค. 2558 ]278