องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]129
2 แจ้งให้มาชำระเงินค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9/1 [ 2 ม.ค. 2562 ]132
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่อง การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]128
4 แจ้งให้มายื่นแบบ และชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]124
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 26 ธ.ค. 2560 ]178
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561- 2564 [ 26 ธ.ค. 2560 ]182
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่อนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2561 [ 26 ธ.ค. 2560 ]186
8 แจ้งให้มายื่นแบบ และชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2560 ]158
9 แจ้งให้มายื่นแบบเสียภาษีประจำปี 2560 [ 29 ธ.ค. 2559 ]191
10 แจ้งให้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559 [ 4 ธ.ค. 2558 ]193
11 แจ้งให้มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2559 [ 4 ธ.ค. 2558 ]186
12 แจ้งให้มาชำระภาษีป้ายประจำปี 2559 [ 4 ธ.ค. 2558 ]192