องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ปปช.ก่อสร้าง 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]75
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม (ราคากลาง ปี 2561) [ 15 พ.ย. 2560 ]150
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 [ 11 ส.ค. 2560 ]151
4 ราคากลางการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง [ 29 มี.ค. 2560 ]164
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 3 มี.ค. 2560 ]178
6 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารโรงจอดรถ [ 3 มี.ค. 2560 ]155
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 25 ม.ค. 2560 ]135
8 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.1.00 เมตร หมู่ที่ 6 [ 25 พ.ย. 2559 ]134
9 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ [ 5 ต.ค. 2559 ]167
10 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 ก.ย. 2559 ]177
11 ประกาศราคากลาง 2559 [ 18 ก.พ. 2559 ]184
12 ป.ป.ช (ประกาศราคากลาง) [ 6 ต.ค. 2558 ]170
13 ประกาศราคากลาง 2558 [ 23 มิ.ย. 2558 ]166
14 ราคากลาง ปปช.58 [ 23 มิ.ย. 2558 ]168