องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
  วันที่ 10/06/2564 มทบ .13 ได้ทำการมอบถังบรรจุน้ำ ข...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 5]
 
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้บริหารข้าราชการ ประชุมเร...[วันที่ 2021-05-31][ผู้อ่าน 9]
 
  ในวันที่ 31 พ.ค. 64 นายนพรุจ พุทหอม นายก อบต.ม่วงค...[วันที่ 2021-05-31][ผู้อ่าน 13]
 
  ในวันที่ 18-20 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายนพรุจ พุทหอม นา...[วันที่ 2021-05-21][ผู้อ่าน 26]
 
  ในวันที่อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่ว...[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการอบรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคั...[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 29]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล จัง...[วันที่ 2021-04-07][ผู้อ่าน 42]
 
  พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอ...[วันที่ 2021-03-29][ผู้อ่าน 36]
 
  นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีแล...[วันที่ 2021-03-25][ผู้อ่าน 43]
 
  พิธีทอดผ้าป่าโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ [วันที่ 2021-03-11][ผู้อ่าน 49]
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ได้ทำการฝึกประดิษฐ์งานฝีมื...[วันที่ 2021-03-08][ผู้อ่าน 35]
 
  การประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กา...[วันที่ 2021-02-24][ผู้อ่าน 24]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15