องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในตำบลม่วงค่อม


ท่านนายกนพรุจ พุทหอม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลม่วงค่อม

2020-02-15
2020-02-06
2020-02-05
2020-01-30
2020-01-29
2020-01-14
2019-12-12
2019-06-27
2019-06-25
2019-06-04