องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 


มอบเจลล้างมือและไข่ไก่ให้กับผู้ได้รับผลกระทบโรคโควิด 19


องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมร่วมกับ อดีต สจ.ปรีชา ฉัตรนรเศรษฐ์ มอบไข่ไก่และเจลล้างมือให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโคโรน่า (COVIT -19) 

2020-05-18
2020-04-28
2020-03-30
2020-03-20
2020-02-15
2020-02-06
2020-02-05
2020-01-30
2020-01-29
2020-01-14