องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 


ชุดเฝ้าระวังทำการฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVIT-19


ชุดเฝ้าระวังโดยการนำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลม่วงค่อมได้ทำการฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัส COVIT-19 ตามสถานที่สาธารณะ ร้านค้า ลานออกกำลังกายและบ้านเรือนที่เฝ้าระวัง หมู่ที่ 1,4,5,7

2020-05-18
2020-04-28
2020-03-30
2020-03-20
2020-02-15
2020-02-06
2020-02-05
2020-01-30
2020-01-29
2020-01-14