องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่


นายกนพรุจ พุทหอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ข้าราชการและพนักงาน มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVIT-19 

2020-05-18
2020-04-28
2020-03-30
2020-03-20
2020-02-15
2020-02-06
2020-02-05
2020-01-30
2020-01-29
2020-01-14