องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลม่วงค่อม


นายกร่วมกับคณะบริหาร ข้าราชการ และพนักงาน สมาชิก อบต. มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลม่วงค่อม

2020-05-18
2020-04-28
2020-03-30
2020-03-20
2020-02-15
2020-02-06
2020-02-05
2020-01-30
2020-01-29
2020-01-14