องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 


พิธีทอดผ้าป่าโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์


นายนพรุจ พุทหอม นายก อบต.ม่วงค่อม นายมนัส สังวาลย์ทอง รองนายกฯ ข้าราชการและพนักงาน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 

2021-07-20
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-05
2021-07-02
2021-06-10
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-21
2021-05-18