องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 


นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและ นานพรุจ พุทหอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม


2021-07-20
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-05
2021-07-02
2021-06-10
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-21
2021-05-18