องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 


พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ


นายนพรุจ พุทหอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ทำพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร รุ่นที่ 1/2564

2021-07-20
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-05
2021-07-02
2021-06-10
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-21
2021-05-18