องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 


ในวันที่ 18-20 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายนพรุจ พุทหอม นายกอบต.ม่วงค่อม พร้อมด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รพสต พนักงานอบตและอสม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวตำบลม่วงค่อมลงทะเบียนจองไว


2021-06-10
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-21
2021-05-18
2021-04-09
2021-04-07
2021-03-29
2021-03-25
2021-03-11