องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 


ในวันที่ 18-20 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายนพรุจ พุทหอม นายกอบต.ม่วงค่อม พร้อมด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รพสต พนักงานอบตและอสม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวตำบลม่วงค่อมลงทะเบียนจองไว


2021-08-06
2021-08-02
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-05
2021-07-02
2021-06-10
2021-05-31