องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 


ในวันที่อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำโดย นายนพรุจ พุทหอม นายกอบต.ม่วงค่อม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ให้กับประชาชนตำบล.ม่วงค่อม


2021-06-10
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-21
2021-05-18
2021-04-09
2021-04-07
2021-03-29
2021-03-25
2021-03-11