องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 


ในวันที่อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำโดย นายนพรุจ พุทหอม นายกอบต.ม่วงค่อม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ให้กับประชาชนตำบล.ม่วงค่อม


2021-08-06
2021-08-02
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-05
2021-07-02
2021-06-10
2021-05-31