องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 


ในวันที่ 31 พ.ค. 64 นายนพรุจ พุทหอม นายก อบต.ม่วงค่อม เป็นประธานพาดผ้าบังสุกุลและได้มอบเงินฌาปนกิจธนาคารขยะ จำนวนเงิน 35,040.-บาท ให้กับญาติคุณแม่วัลรา สีบุญชู


2021-06-10
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-21
2021-05-18
2021-04-09
2021-04-07
2021-03-29
2021-03-25
2021-03-11