องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 


ในวันที่ 31 พ.ค. 64 นายนพรุจ พุทหอม นายก อบต.ม่วงค่อม เป็นประธานพาดผ้าบังสุกุลและได้มอบเงินฌาปนกิจธนาคารขยะ จำนวนเงิน 35,040.-บาท ให้กับญาติคุณแม่วัลรา สีบุญชู


2021-08-06
2021-08-02
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-05
2021-07-02
2021-06-10
2021-05-31