องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 


วันที่ 10/06/2564 มทบ .13 ได้ทำการมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ให้กับ อบต.ม่วงค่อม


2021-07-20
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-05
2021-07-02
2021-06-10
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-21
2021-05-18