องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 


ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายนพรุจ พุทหอม นายกอบต.ม่วงค่อม พร้อมข้าราชการพนักงานลงพื้นที่มอบถุงยั่งชีพและอาหารกลางวันและเย็นให้กับผู้ติดเชื้อและผู้ถูกกักตัวตำบลม่วงค่อมจำนวน 14 คนพระ 4 รูป กลุ่มเสี่ยง ร


2021-08-06
2021-08-02
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-05
2021-07-02
2021-06-10
2021-05-31