องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 


นายนพรุจ พุทหอม นายกอบต.ม่วงค่อม พร้อมผู้ให้บ้านกำนันผู้ช่วยสอบต.ม่วงค่อม ต้อนรับคณะท่านสจ.เฮงสอบจ. เขต. 3 ลพบุรี พร้อมกับย่อง ลูกยีและทีมงานมอบข้าวกล่องและขนมหวาน พร้อมน้ำดื่มจำนวน 300 ชุด ให้กับอบต.


2021-08-06
2021-08-02
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-05
2021-07-02
2021-06-10
2021-05-31