องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562

คณะผู้บริหาร

 
นายนพรุจ    พุทหอม
 นายก อบต.
โทร.091-7109862
   
นายชูรัฐ ประหา นายมนัส สังวาลย์ทอง
 รองนายก อบต.
โทร.092-3494703
 รองนายก อบต.
โทร.089-5377431
 
นายสันติสุข ผาผาย
 เลขานุการนายก อบต.
โทร.089-1506193