องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562

กองช่าง

     
  -ว่าง-
 
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
 

นายศิวัช ไชยกาล   นายธรรมศักดิ์    หนูทองคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร. 082-2342923

นายช่างโยธา 5
     
   
     
     
นายกมล    แจ้จัตุรัส   นางสาวสุกัญญา    เดชสองชั้น
พนักงานผลิตน้ำประปา
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     


  นายชัยวัฒน์    ว่างานดี นายม้วย    บุญชูศรี นายบุญนำ    เดชสองชั้น
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป
     
  นายเกริกฤทธิ์  เวชกรณ์   
   พนักงานจ้างทั่วไป  (ช่างไฟฟ้า)