องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

     
   สิบเอกชัยชาติ    เค้าโคน  
    ปลัด อบต.  
     
 นางดวงฤทัย    ถนอมศรี นางนวลทิพย์  ช้างจวง   -ว่าง-
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง