องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

     
   นายชัยชาติ    เค้าโคน  
    ปลัด อบต.
โทร. 089-8589536
 
     
นางสาวสำริด จิระออน นางนวลทิพย์  ช้างจวง   -ว่าง-
 หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 089-9024250
 ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-7577584
 ผู้อำนวยการกองช่าง