องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ตำบลม่วงค่อม
   

นายกนพรุจ พุทหอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม สนับสนุนโครงการ วัด ประชารัฐสร้างสุข ตำบล...

  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างม...
   
  โครงการ KICK OFF "ลพบุรีเมืองสะอาด"
   

นายนพรุจ พุทหอม นายก อบต.ม่วงค่อม ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 11 หมู่และพนักงานส่วนตำบล ร่วมทำ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทะเล...
    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทะเลชุบศร จังหวัดลพบุรี
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562
 
 
ตัวอย่างรายการ นักเดินทาง ตอน พาชมธนคารขยะ อบต.ม่ว
โครงการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของปร