องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทะเล...
    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทะเลชุบศร จังหวัดลพบุรี
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อ...
    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นท...
    นายกร่วมกับคณะบริหาร ข้าราชการ และพนักงาน สมาชิก อบต. มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพ...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562
 
 
ตัวอย่างรายการ นักเดินทาง ตอน พาชมธนคารขยะ อบต.ม่ว
โครงการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของปร