องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจ...
   

บ้านพักเด็กและครอบครัว ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะบริหารส...

  กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
   

อบต.ม่วงค่อมร่วมกับผู้นำชุมชน ทำกิจกรรม Big Cleaning Day

  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในตำบลม่วงค่อม
   

ท่านนายกนพรุจ พุทหอม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลม่วงค่อม

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ จ...
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562
 
 
ตัวอย่างรายการ นักเดินทาง ตอน พาชมธนคารขยะ อบต.ม่ว
โครงการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของปร