องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  นายนพรุจ พุทหอม นายกอบต.ม่วงค่อม พร้อมผู้ให้บ้านกำ...
   
  ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายนพรุจ พุทหอม นายกอบต.ม่...
   
  โครงการสภาเด็กและเยาวชนฯ ต้านยาเสพติด ปี 64
   
  ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายนพรุจ พุทหอม นายกอบต.ม่...
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562
 
 
ตัวอย่างรายการ นักเดินทาง ตอน พาชมธนคารขยะ อบต.ม่ว
โครงการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของปร

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขควรปรับปรุง