องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นท...
   

นายกร่วมกับคณะบริหาร ข้าราชการ และพนักงาน สมาชิก อบต. มอบถุงยังชีพให้แก...

  มอบเจลล้างมือและไข่ไก่ให้กับผู้ได้รับผลกระทบโรคโคว...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมร่วมกับ อดีต สจ.ปรีชา ฉัตรนรเศรษฐ์ มอบไข่ไก่และเจลล้างมือให้กับประชา...

  ชุดเฝ้าระวังทำการฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวร...
   

ชุดเฝ้าระวังโดยการนำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลม่วงค่อมได้ทำการฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัส COVIT...

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหน้ากากอนามัย...
   

นายกนพรุจ พุทหอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ข้าราชการและพนักงาน มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประช...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562
 
 
ตัวอย่างรายการ นักเดินทาง ตอน พาชมธนคารขยะ อบต.ม่ว
โครงการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของปร