องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เบอร์โทรศัพท์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม [ 28 เม.ย. 2563 ]10
2 เบอร์โทรศัพท์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม [ 28 เม.ย. 2563 ]17
3 รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สตง.) [ 3 เม.ย. 2563 ]2
4 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม [ 4 ก.พ. 2563 ]32
5 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 พ.ย. 2562 ]6
6 แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรและองค์กร [ 18 มิ.ย. 2562 ]31
7 ประกาศนโยบาย [ 17 เม.ย. 2562 ]85
8 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม [ 16 ต.ค. 2561 ]89
9 ตารางรับซื้อขยะเดือนพฤษภาคม 2561 [ 15 พ.ค. 2561 ]202
10 ตารางรับซื้อขยะเดือนเมษายน 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]199
11 ตารางรับซื้อขยะเดือนมีนาคม 2561 [ 14 มี.ค. 2561 ]222
12 ตารางรับซื้อขยะเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 21 ก.พ. 2561 ]181
13 1.รายละเอียดคำแถลง [ 30 ต.ค. 2558 ]270
14 ส่วนที่ 1 [ 30 ต.ค. 2558 ]267
15 ตารางรับซื้อขยะเดือนมิถุนายน 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]92