องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รางงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]26
2 รายงานรายรับ-รายจ่ายรายไตรมาส ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]23
3 ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สตง.) [ 19 มี.ค. 2564 ]25
4 รายงานรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]22
5 รางงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]64
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]63
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]81
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]71
9 รางงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]86
10 รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สตง.) [ 3 เม.ย. 2563 ]86
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]80