องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
โครงการ อปท.ต้นแบบในการกำจัดและคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน


โครงการท่าศาลาพัฒนาสู่พัฒนาสู่เมืองสะอาดอย่างยั่งยืน

    รายละเอียดข่าว

โครงการท่าศาลาพัฒนาสู่พัฒนาสู่เมืองสะอาดอย่างยั่งยืน

    เอกสารประกอบ โครงการท่าศาลาพัฒนาสู่พัฒนาสู่เมืองสะอาดอย่างยั่งยืน
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัด