องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
บุคคลต้นแบบ


ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม (การเป็นพลเมืองดีของสังคม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม (การเป็นพลเมืองดีของสังคม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัด