องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่องผลการดำเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่องผลการดำเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัด